Loading ....
Przedszkole nr 10 w Szczecinie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 10 w Szczecinie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Wołogoska 5
71-131 Szczecin
tel: 91 487-14-35
e-mail: pp10@miasto.szczecin.pl
strona: http://www.pp10.szczecin.pl/

 

 1 Bilans 2022 - plik do pobrania
2 Mienie 2022 - plik do pobrania
3 Rachunek zysków i strat 2022 - plik do pobrania
4 Zestawienie zmian funduszu 2022 - plik do pobrania
5 RB-23 2022 - plik do pobrania
6 RB-27S 2022 - plik do pobrania
7 RB-28S 2022 - plik do pobrania
8 RB-34S 2022 - plik do pobrania
9 RB-N 2022 - plik do pobrania
10 RB-Z 2022 - plik do pobrania
 1 Bilans 2021 - plik do pobrania
2 Informacja dodatkowa 2021 - plik do pobrania
3 Informacja o stanie mienia 2021 - plik do pobrania
4 Rachunek zysków i strat 2021 - plik do pobrania
5 RB-23 2021 - plik do pobrania
6 RB-27S 2021 - plik do pobrania
7 RB-28S 2021 - plik do pobrania
8 RB-34S 2021 - plik do pobrania
9 RB-N 2021 - plik do pobrania
10 RB-Z 2021 - plik do pobrania
11 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 - plik do pobrania
1 Bilans 2020 - plik do pobrania
2 Rachunek zysków i strat 2020 - plik do pobrania
3 RB-27 S 2020 - plik do pobrania
4 RB-28 S 2020 - plik do pobrania
5 RB-34 S 2020 - plik do pobrania
6 Informacja dodatkowa + 10 zał.2020 r - plik do pobrania
7 Zestawienie zmian funduszu jednostki - plik do pobrania
1. BilansMF-2019 - plik do pobrania
2. Rachunek Zysków i Strat -2019 - plik do pobrania
3. Rb-27S-2019 - plik do pobrania
4. Rb-28S-2019.fr3 - plik do pobrania
5. RB34s.2019 - plik do pobrania
6. Zestaw Zmian w Funduszu-2019 - plik do pobrania
7 Informacja dodatkowa + 10 zał.2019 r - plik do pobrania
1. Bilans MF - 2018.fr3 - plik do pobrania
2. Rachunek Zysków i Strat - 2016.fr3 - plik do pobrania
3. Zestaw zmian w funduszu - 2018.fr3 - plik do pobrania
4. 2018 Informacja dodatkowa 23.01.2019 - plik do pobrania
5. 2018 Informacja dodatkowa załącznik nr 1 - plik do pobrania
6. 2018 Informacja dodatkowa załącznik nr 2 - plik do pobrania
7. 2018 Informacja dodatkowa załącznik nr 3 - plik do pobrania
8. 2018 Informacja dodatkowa załącznik nr 4 - plik do pobrania
9. 2018 Informacja dodatkowa załącznik nr 5 - plik do pobrania
10. 2018 Informacja dodatkowa załącznik nr 6 - plik do pobrania
11. 2018 Informacja dodatkowa załącznik nr 7 - plik do pobrania
12. 2018 Informacja dodatkowa załącznik nr 8 - plik do pobrania
13. 2018 Informacja dodatkowa załącznik nr 9 - plik do pobrania
14. 2018 Informacja dodatkowa załącznik nr 10 - plik do pobrania
       

 

 

Pokaż informacje o artykule